LOG IN

Registreren docent

1 /2
2 /2
LOG IN

Aanvragen licentiecode

1 /2
2 /2
PLATFORM
VOOR NEW CREATIVE STARTERS

De New Creative Starters is een Amsterdams initiatief dat in 2016 is opgericht door het Practoraat Creatief Vakmanschap. Met enthousiaste alumni, studenten en docenten uit verschillende creatieve disciplines en met het werkveld bouwt zij aan innovatieve faciliteiten voor de creatieve vakmensen.

In september 2016 start het New Creative Starters project, waar 275 afstuderende creatieve Mbo studenten van verschillende scholen gedurende 1 jaar 3x bij elkaar komen op een broedplek in Amsterdam om te netwerken, creative challenges aan te gaan en om samen te leren van inspirerende masters en succesvolle ondernemende (peer) coaches.

Hierbij is een nieuwe digitale leertool ontwikkeld, waarin studenten hun eigen specifieke ondernemerschapsproces doorlopen. Deze leertool zit vol met opdrachten, kennis, formats en inspiratie! Deze tool blijft beschikbaar na hun afstuderen.

Tevens onderzoekt het Practoraat Creatief Vakmanschap hoe in de nabije toekomst een Amsterdamse broedplek kan worden opgericht voor New Creative Starters waar ze kunnen netwerken, co-creëren en gebruik kunnen maken van creatieve werk en leer faciliteiten. Het doel is om alle Amsterdamse creatieve Mbo opleidingen en scholen hier bij te betrekken.

Juni 2016

rocva-logo

‘Regioplan ‘Werk maken van talent’
New Creative Starters, Mbo excellentie Amsterdam is een van de tien projecten binnen het regioplan ‘Werk maken van Talent’ met als doel talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Het regioplan wordt gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board.’

 

Didactiek en onderwijs inhoud: Practoraat Creatief Vakmanschap
Techniek: Codename Future
Vormgeving: Mint Station
Animaties: Rick Imambaks & Mickey Cohen
Organisator stemmen/inspreken: Orlando Gomez
Muziek: Vincent-Paolo Corputty
Scenario schrijfster: Annabel Troost

Denk tank (Alumni creatieve MBO’s) : Floor van Hulsen, Vincent-Paolo Corputty, Pascal van Doorn, Evander de Koning, Daan Horvers , Orlando Gomez, Sharifa Sugiarto, Yahaira Gezius, Joeri Grooff, Ruud Schiebergen, Rick Imambaks, Kelly Sue Scholte-Lampers, Ruben van der Meer, Mitchell Vroom, Olmo Garcia Koel.